Ten blog może pomóc  w dokonywaniu próby samorozwoju w zakresie psychologii. Czasem przyglądanie się innym – ich trudnościom, stanom emocjonalnym, konfliktom wewnętrznym  i jednoczesna identyfikacja ze zmaganiami innych osób może przynieść  ulgę, zrozumienie własnych wyborów, zachowań, impulsów kierujących życiem.

Proces identyfikacji z innymi ludźmi, których wewnętrzne zmagania są widoczne i możliwe do poznania, może być czynnikiem, psychologicznie leczącym. Podczas identyfikacji z innymi możemy zauważać podobieństwa, różnice między nami a innymi, możemy stawać się bardziej empatyczni i wyczuleni na ludzi oraz sięgamy po większe bogactwo przeżyć w głębi nas samych.

Analiza postaci filmowych jest dobrą możliwością do tego, aby odbiorca filmu mógł sięgnąć w głąb siebie samego, obserwując i analizując światy bohaterów filmowych. Ta podróż do własnej historii, przeszłości, do własnych wspomnień, urazów, fascynacji może uczynić widza bardziej świadomym siebie, zaciekawionym sferą emocjonalności. Ciekawość siebie i innych może stać się pierwszym stopniem do rozbudzenia życia emocjonalnego.